Tarieven

Tarieven en factuur

Een factuur is opgebouwd uit:

  • een honorariumdeel tandarts
  • en een tandtechnisch deel

De kosten van de techniek zijn variabel, immers, geen werkstuk is gelijk.
Voor een behandeling boven de € 250,00 ontvangt u van Centrummondzorg.nl een begroting, inclusief techniekkosten.

Wij hanteren de tarieven zoals vastgesteld door de Nza.

Meer informatie over tarieven vindt u op: www.allesoverhetgebit.nl en www.mijnmond.info

Voor informatie over onze tarieven, klik hier

www.allesoverhetgebit.nl en www.mijnmond.info