Implantaten

Implantaten, een stabiele oplossing

Als een tandeloze onderkaak onvoldoende houvast biedt voor de gebitsprothese, dan heeft u mogelijk pijn, stofwisselingsklachten door onvoldoende kauwfunctie of problemen met spreken. Uw mond valt min of meer in en maakt u er niet jonger op. Implantaten bieden onder die omstandigheden uitkomst.

implantaat een stabiele oplossingEen implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel, welke in de kaak wordt aangebracht en zo de afwezige tandwortel vervangt.
Zat de prothese voorheen los in de mond, straks kunt u de prothese vastklikken op de implantaten.
Eten en kauwen is weer zoals het vroeger was: vanzelfsprekend en zonder pijn.

Maar voordat het zo ver is, gaan wij met u het volgende traject in:

  • U krijgt van ons een verwijzing naar de kaakspecialist. Centrummondzorg.nl werkt samen met meerdere kaakspecialisten uit de regio. In overleg maken wij een keuze. Ondertussen vragen wij namens u toestemming aan bij uw zorgverzekeraar.
  • De kaakspecialist beoordeelt uw kaak (en gezondheid) en vraagt bij uw zorgverzekeraar toestemming om te mogen implanteren.
  • In een poliklinische behandeling – die ongeveer 20 minuten duurt – plaatst de kaakspecialist onder plaatselijke verdoving de implantaten. Meestal zijn twee stuks voldoende.
  • Uw bestaande onderprothese wordt zo spoedig mogelijk door Nieboer Tandtechniek aan de nieuwe mondsituatie aangepast. U hoeft dus maar zeer korte tijd zonder prothese te lopen.

Ongeveer 6 weken na de ingreep zijn de implantaten voldoende vastgegroeid in uw kaak.

 PHN8921Centrummondzorg.nl vervaardigt hierop de nieuwe klikprothese.

In het gehele traject van vooroverleg tot en met het plaatsen van de klikprothese staat Centrummondzorg.nl u met raad en daad bij.
 
Heeft uw verzekering/zorgverzekeraar de aanvraag goedgekeurd, dan is er nog een wettelijk verplichte eigen bijdrage.

Voor informatie over onze tarieven, klik hier

www.allesoverhetgebit.nl en www.mijnmond.info